Svařování technologií MIG

Zkratkou MIG se označuje poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu (MIG).

Tato metoda je v současné době jedna z nejrozšířenějších metod svařování na světě. Pro dosažení kvalitního svarového spoje klademe důraz na výběr vhodného přídavného materiálu, na čistotu svařovaného materiálu a v neposlední řadě na samotný průběh svařování.

Rozdílem je pak metoda svařování MAG, kde se využívá ochranný aktivní plyn, který zamezuje přístupu vzduchu k roztavenému svarovému kovu.

Které kovy jsou vhodné pro svařovací techniku MIG?

Metoda MIG je vhodná pro neželezné kovy jako hliník, hořčík, měď a titan.

Jaké jsou hlavní výhody MIG svařování?

  • Svařování je možné ve všech polohách
  • Vysoká svařovací rychlost = vyšší produktivita
  • Menší deformace po svařování