Svařování technologií MAG

Zkratkou MAG se označuje poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře aktivního plynu (MAG).

Aktivní plyn se podílí na procesech, které probíhají v roztaveném svarovém kovu. Nejčastěji se používají následující plyny a směsi plynů:

  • CO2
  • směs Argon + CO2
  • vícesložkové směsi na bázi argonu.

Rozdílem je pak metoda svařování MAG, kde se využívá ochranný aktivní plyn, který zamezuje přístupu vzduchu k roztavenému svarovému kovu.

Které kovy jsou vhodné pro svařovací techniku MAG?

  • Metoda MAG je vhodná na svařování ocelí.

Jaké jsou hlavní výhody MAG svařování?

  • Svařování je možné ve všech polohách.
  • Vysoká svařovací rychlost = vyšší produktivita
  • Menší deformace po svařování