Dotace

VÝROBNÍ HALA SPOLEČNOSTI JOKOVA S.R.O.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem předkládaného projektu je výstavba nové výrobní haly na par. č. 1149/9, demolice brownfieldu na par. č. 1149/4 a výstavba nové manipulační plochy na parcelách č. 1149/4 a 1149/25.